ceas in java

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ionutz ionutz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ceas in java

cine ma poate ajuta si pe mine la un proiect. tre sa fac un ceas folosind 120 de poze cu acele de ceas(60 pt minute,60pt ore). am nevoie cat mai urgent. adresa mea de mail este ionutz_tyg@yahoo.com