PROGRAMATOR JAVA- CLUJ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
activrecruitment activrecruitment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PROGRAMATOR JAVA- CLUJ

Responsabilitati
 Ajuta la crearea designului si construieste serverul si codul pentru platforma
 Identifica si ofera solutii pentru provocariile integrarii aplicatiilor si a platformei in solutii de business
Ofera contributii importante pentru cerintele tehnice, arhitectura sistemului si design
Ofera sprijin altor programatori privind aria de expertiza

Cerinte
+ 2 ANI EXPERIENTA JAVA
ENGLEZA- NIVEL AVANSAT
RDBMS (SQL si noSQL)
Java JDK, servlets, web services, REST, WSDL, si SOAP, JMS
Beneficii Oferite
 salariul: 1300-1500 EUR
 
 
 Prime anuale ; decont pentru abonament transport in comun ; Decont abonament sala ; training ; ochelari protectie, teambuildinguri,etc

CONTACT:oana.visan@activrecruitment.ro