Gestionarea sistemului de fisiere

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
salierimorella salierimorella
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gestionarea sistemului de fisiere

Creați o aplicație ce îndeplinește funcțiile unui file manager. Aplicația trebuie să aibă următoarele funcții:
revizuirea folderelor,
afișarea informațiilor despre fișiere/foldere în formă tabulară,
denumire,
cale,
dimensiune,
data creării,
data ultimei modificări,
crearea folderelor,
opțiunea pentru redenumirea fișierelor/folderelor,
opțiunea pentru copierea fișierelor/folderelor complete,
opțiunea pentru mutarea fișierelor/folderelor complete,
opțiunea pentru ștergerea fișierelor/folderelor.
Vă sfătuitm să folosiți următoarele comenzi pentru aceste operații, în această ordine: LIST, INFO, CREATE_DIR,
RENAME, COPY, MOVE, DELETE.
După ce introduceți o comandă în consolă, aplicația afișează mesajul despre comanda recunoscută (sau
nerecunoscută, dacă comanda este nepotrivită) şi continuă să colecteze informaţiile necesare pentru a efectua
toate operaţiile specificate mai sus (căi etc.)
salierimorella salierimorella
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Gestionarea sistemului de fisiere

Am inecput asa stiu ca e gresit dar as vrea sa stiu cum e corect, sa-mi arate varainta corecta

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributeView;
import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;
import java.nio.file.attribute.FileTime;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.time.Instant;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.ZoneId;
public class FileCreationTime {
public static FileTime getCreationTime(File file) throws IOException {
Path p = Paths.get(file.getAbsolutePath());
BasicFileAttributes view
= Files.getFileAttributeView(p, BasicFileAttributeView.class)
.readAttributes();
FileTime fileTime=view.creationTime();
// also available view.lastAccessTine and view.lastModifiedTime
return fileTime;
}
public static void main(String[] args) throws IOException {
File file = new File("C:\\CiprianAssignment.txt");
System.out.println(file + " creation time :"
+ new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
.format(FileCreationTime.getCreationTime(file).toMillis()));

Instant instantLastmodified = Instant.ofEpochMilli(file.lastModified());
LocalDateTime dateTimeLastModified = LocalDateTime.ofInstant(instantLastmodified, ZoneId.systemDefault());
System.out.println("Last acces = " + dateTimeLastModified);
System.out.println("Absolute path = " + file.getAbsolutePath());
System.out.println("Name = " + file.getName());
System.out.println("Lenght = " + file.length() + " Bytes");

File newDirectory = new File("C:\\Melisa");
try {
if(!newDirectory.exists())
{
newDirectory.mkdir();
System.out.println("Created a directory called " + newDirectory.getName());
}
else
{
System.out.println("Directory called " + newDirectory.getName() + " already exists.");
}

} catch (Exception e) {
System.out.println("Couldn't create a directory called "
+ newDirectory.getName());
}
try{

File afile =new File("C:\\Melisa\\Nature.jpg");

if(afile.renameTo(new File("C:\\test\\" + afile.getName()))){
System.out.println("File is moved successful!");
}else{
System.out.println("File is failed to move!");
}

}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
File oldfile = new File("C:\\Melisa\\Rahela.txt");
File newfile = new File("C:\\Melisa\\Ciprian.txt");

if(!oldfile.exists())
{
System.out.println("File doesn't exists!");
return;
}
if(newfile.exists())
{
System.out.println("File with desired name already exists!");
return;
}
if (oldfile.renameTo(newfile)) {
System.out.println("Rename succesful");
} else {
System.out.println("Rename failed");
}

}
}