Cautam PROGRAMATOR JAVA BUCURESTI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
activrecruitment activrecruitment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cautam PROGRAMATOR JAVA BUCURESTI

Descrierea postului:

• Realizeaza activitatile alocate de Managerul de Proiect/Managerul de Departament  in

numarul de zile si in perioada stabilite

• Raporteaza catre Technical Leader/Project Manager/Department Manager ;

• Participa la analiza de business pentru a identifica solutia software potrivita;

• Defineste si construieste arhitectura software a solutiei

• Dezvolta solutii conform cu specificatiile tehnice si functionale;

• Testeaza solutia  in conformitate cu cerintele functionale si non-functionale;

• Participa si coordoneaza  realizarea documentatiei tehnice aferenta solutiei

• Solutioneaza problemele ridicate de clienti, in termenele convenite cu acestia sau pe

baza unui plan concret de solutionare, acceptat de client

Educatie:

Studii universitare în domeniul tehnologiei informatiei

Calificari obligatorii:

Experienta ca programator JAVA de minim 3 ani

Experienta in analiza, implementarea si livrarea de aplicatii de JAVA .

Experienta in integrarea de aplicatii, dezvoltarea de servicii web.

Cunostinte  avansate  tehnologii:  EJB,  Spring,  JPA,  JSF,  Struts,  JMS,  JDBC,  JTA,

ORACLE, DB2, Web Services

Cunoasterea si experienta in utilizarea eficienta a „Design Pattern”-urilor

Calificari optionale:

Interfete WEB (EXTJS, GWT, jQuery)

Certificari in domeniu (SCJP, SCWCD)

Candidatul ideal este:

Excelent pregatit profesional

Serios si responsabil

Ordonat, riguros, punctual

Capabil sa comunice cu colegii si superiorii

Capabil sa finalizeze o sarcina de serviciu, in timpul dat, fara a fi ajutat de cineva

 
CONTACT:diana.istrate@activrecruitment.ro
TEL: 0732.025.425