Cautam MIDDLE / SENIOR JAVA DEVELOPER- FULL-TIME- BUCURESTI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
activrecruitment activrecruitment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cautam MIDDLE / SENIOR JAVA DEVELOPER- FULL-TIME- BUCURESTI

Responsabilitati
• Apartenenta la echipele de dezvoltare Java, avand ca obiectiv livrarea de software de cea mai buna calitate
• Relatia stransa cu echipa de analiza, echipa de testare, coordonatorul tehnic si managerul de proiect
• Participarea la crearea documentatiei tehnice, revizuirea codului si testarea unitara
• Implicarea in cautarea de alternative de solutii software; contributia la setul de bune practici in IT ale companiei
• Coaching & mentoring pentru membrii mai putin experimentati din echipa

Cerinte
• Studii superioare
• Minim 3 ani experienta in proiectarea si dezvoltarea de solutii folosind tehnologii Java
• Capacitatea de a intelege cerintele de business si de a furniza solutii tehnice la timp si de calitate
• Cunoasterea sabloanelor de proiectare uzuale si a celor folosite in aplicatii JEE
• Cunoasterea unor limbaje de modelare si proiectare (UML)
• Experienta in lucrul cu baze de date relationale (Oracle, MS SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL)
• Experienta pe tehnologii de persistenta JEE (EJB3, Hibernate, JPA, JDO, JDBC)
• Experienta in lucrul cu framework-uri si tehnologii web (Servlets/JSP, JSF, Struts, Spring MVC, Tapestry)
• Experienta in lucrul cu tehnologii de integrare si comunicare (SOAP/REST WS, XML-RPC, JAX-WS, JMS, JMX, RMI, JDBC)
• Experienta in dezvoltare prin testarea unitara (Junit, TestNG, EasyMock)
• Experienta in utilizarea serverelor de aplicatie Java (Tomcat, Jboss, Jetty, Orion)
• Experienta in utilizarea mediilor de dezvoltare Java (Eclipse, IntelliJ, NetBeans)
• Familiarizare cu XML, XSL, XPath, XQuery, DTD, XML Schema; JavaScript: AJAX, jQuery
• Familiarizare cu metodologiile de dezvoltare (RUP, Agile/Scrum, Pair Programming)
• Abilitati analitice, de comunicare si de rezolvare a problemelor
• Adaptabilitate la schimbare in medii de dezvoltare dinamice

CONTACT:oana.visan@activrecruitment.ro