Caravana evenimentelor Technical Days ajunge si la Sibiu! De data asta intram in subiecte Java :)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
PeopleCentric PeopleCentric
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Caravana evenimentelor Technical Days ajunge si la Sibiu! De data asta intram in subiecte Java :)

Mai multe detalii aici: http://blog.people-centric.ro/news/technical-days-java-studii-de-caz-jdf-spring-web-mvc-sibiu-17-mai-2012/

Daca doriti sa va inscrieti, contactati-ma direct la adresa laura.f@people-centric.ro